Grootste impact op Finance & Control

HR Optimalisatie in de zorg

Van oudsher vallen administratieve taken zoals de loonadministratie, mutaties in persoonlijke gegevens, verloningen en verzuimverloop, onder de verantwoordelijkheid en uitvoering van de HRM afdeling. Door regelzucht en toenemende krapte op de arbeidsmarkt verschuift de functie en organisatie van HRM in de zorgorganisatie naar de rol van een businesspartner. Van de HRM organisatie wordt nu verwacht om aan de slag te gaan met de reductie van administratieve lasten en het vergroten van de zelfstandigheid op de werkvloer.

Cure4 is de juiste partner om de HRM van jouw organisatie te professionaliseren en toekomstbestendig in te richten. Wij bieden ondersteuning en begeleiding bij onder andere het reduceren van complexiteit, versterking van de afdeling, vergroten van betrokkenheid en zelfstandigheid op de werkvloer, opleidingsbudgetten effectiever koppelen aan resultaatverbetering en inspelen op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Waarom Cure4 als partner?

 • Expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten
 • Ervaren zorgconsultants en DBC-adviseurs
 • Doortastende juridische adviseurs en FG's

Cure4 helpt jouw organisatie bij:

 • Automatisering en digitalisering van HR-processen via e-HRM (ESS en MSS)
 • Uitbesteding van de HR- en salarisadministratie door specialisten
 • Tijdelijke inzet van HR en salarisprofessionals aan de hand van detachering en interim
 • Advies en begeleiding bij professionalisering en optimalisatie van de HR-afdeling
  Contact opnemen

Vereenvoudiging van processen, arbeidsmarktkrapte en verantwoordelijkheden delegeren naar de werkvloer zijn de belangrijkste uitdagingen voor een HR-afdeling op dit moment.
Cure4 biedt ondersteuning en begeleiding bij de realisatie van een modern ingerichte HR- en salarisadministratie. Omdat wij een volwaardige implementatie- en optimalisatiepartner van AFAS Software zijn kunnen onze eigen AFAS experts onder andere Insite, Outsite, ESS, MSS en e-HRM in jouw organisatie implementeren.

Lees meer

Onze diensten

Interim & Detachering

Ervaar je een tijdelijk gebrek aan financiële expertise en kennis door toedoen van capaciteitsproblemen of uitval van personeel? Wij bieden tijdelijke inzet van financiële en administratieve professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij uitdagingen rond HRM, salarisadministratie, financiële administratie, controlling en zorgadministratie.

Lees meer

Financial Shared Service

Wil je als organisatie profiteren van gespecialiseerde kennis en tegelijkertijd grip hebben op resultaten en kosten? Wij kunnen jullie financiële en administratieve activiteiten overnemen aan de hand van onze Financial Shared Services. Of je nu kiest voor uitbesteding van (deel)activiteiten of voor een integrale oplossing; wij helpen je aan de juiste oplossing.

Lees meer

Procesoptimalisatie

Wij hebben alle expertise en kennis in huis als het gaat om het optimaliseren van processen rond HRM, salarisadministratie, financieële adminstratie en zorgadministratie. Onze adviseurs weten deze expertise om te zetten naar pragmatische oplossingen en slimme verbeteringen voor de financieel-administratieve bedrijfsvoering in jouw organisatie..

Lees meer

Tool | WKR Keuzehulp pakket 2020

De regelgeving rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers bestond uit een wirwar van verschillende regels. Vanuit de werkgevers kwam het verzoek om deze regelgeving te versimpelen. Met ingang van 1 januari 2015 werd daarom de WKR verplicht gesteld in Nederland. Deze werkkostenregeling vervangt alle verschillende regels en wetten rondom de verschillende vergoedingen, verstrekkingen aan werknemers en bundelt deze in één collectieve regeling.

Download

Recente publicaties

Salarisflits 2020 - januari

0

08 January 2020

De salarisflits van deze maand zetten we de belangrijkste wijzigingen voor de salarisadministratie o…

In vijf stappen de grootste veranderingen binnen de WKR voor 2020 in kaart gebracht!

0

16 September 2019

We nemen je graag in vijf stappen mee met de grootste veranderingen binnen de WKR voor 2020.

Salarisflits 2019 - juni

0

03 June 2019

Deze salarisflits staat in het teken van de verhoging minimumloon, Wet arbeidsmarkt in balans en ver…

Opdrachtgevers

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer