Cure4 Insights! Maart

Blijf op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen, het laatste nieuws, interessante blogs en bruikbare tips in de gezondheidszorg met Cure4 Insights.

Cure4 Insights! is ook te volgen via Linkedin.

FINANCIËLE ADMINISTRATIE 

Juiste registratie aan de bron; succes voor juist en tijdige debiteuren afhandeling
Meer dan ooit tevoren merkt Cure4 dat behandelingen worden afgewezen door onjuiste registratie. Aanscherping van verpli chting van meer facturatiedetails 2014  zorgt voor financiële gevolgen, leidt tot meer controles en dus in de praktijk meer afwijzingen. Een goede registratie aan de bron leidt tot succesvol kunnen declareren en snel kunnen innen van facturen. En uiteindelijk daardoor een optimaler debiteurenbeheer.

Tip:
 Voer een analyse uit van uw registratie- en declaratieproces en bekijk waar de knelpunten zitten en welke stappen vertragend werken. Denk in ieder geval aan:
–          Juiste prijs hanteren,
–          Juiste verwijzer aangeven,
–          Interne controle op registratie DOT.  


SALARIS ADMINISTRATIE & HRM 

Transitievergoeding per 1 juli 2015 zorgt voor extra kosten
Wanneer u als werkgever per 1-7-2015 het dienstverband van een werknemer beëindigd en waarbij het dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd, betaalt u de werkgever een transitievergoeding met een maximum van € 75.000 (of een jaarsalaris indien dat hoger is dan € 75.000). Hierbij geldt een aantal voorwaarden:

1. De transitievergoeding is bedoeld voor het vinden van een nieuwe baan (bijvoorbeeld voor bekostigen bij/omscholing), maar de daadwerkelijke besteding door de werknemer kan niet door de werkgever worden opgelegd.

2. De werkgever heeft de verplichting om de transitievergoeding te berekenen.

3. Hoogte transitievergoeding over de eerste tien dienstjaren gebaseerd op 1/3 deel van het maandsalaris per jaar en daarna 1/2 deel van het maandsalaris per jaar.

4. Bij ontslag met wederzijds goedvinden of bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd door de werknemer is de transitievergoeding niet verplicht.


BLOG : “Spannende tijden voor de GGZ.”

Self-assessment GGZ; wel of geen goedkeurende accountsverklaring?
De grotere GGZ instellingen dienen op te letten! Het zelfonderzoek zal wellicht in de nabije toekomst door de zorgverzekeraar als een vereiste in hete contracteringsproces gezien worden. In hoeverre heeft dit gevolgen voor instellingen? Naast de interne investering in tijd en middelen, zullen bepaalde instellingen moeten reorganiseren. Neem de instellingen die te maken hebben met de Jeugdwet en gemeenten als voorbeeld. Zij zullen het een en ander moeten herinrichten om dit goed voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant levert een zelfonderzoek interessante inzichten op.

Collega Arnica Wijers is organisatieadviseur bij Cure4 en heeft hierover een heldere blog geschreven. Lees haar blog hier.


TRANSITIE NIEUWS WLZ EN DECLARATIES 

Berichten wmo305 Aanvang, wmo307 Beëindiging/Mutatie (en hun retourberichten)
Vanaf voorjaar 2015 door de landelijke infrastructuur GGK-Vecozo ondersteund. Als partijen de berichten Aanvang en Beëindiging Mutatie per 1 januari 2015 willen gebruiken kan dat met de Berichtenconverter.

Gebruik van declaratie iWmo
Veel gemeenten willen gebruik maken van de landelijke iWmo-berichtenstandaard, maar zijn niet in staat om dit door te voeren. Gemeenten hebben op termijn plannen om gebruik te maken van de iWmo, maar kiezen eerst voor een pragmatische oplossing. Bij de meeste gemeenten wordt aan de zorgaanbieders gevraagd om een Excelbestand op basis van het WMO303-bericht (declaratiebericht) aan te leveren, of een factuur met een Excelbestand als specificatie.

Het declaratieformat van iWmo
Om te kunnen declareren aan een gemeente die gebruik maakt van de iWmo, moet de invulling van de WMO-berichten bekend zijn. Gemeenten die geen gebruik maken van de iWmo-berichtenstandaard moeten de zorgaanbieders een declaratieformat opstellen voor de (verzamel)factuur en/of een Excel-bestand als specificatie van de declaratie.  Bij ongeveer 50% van de gemeente is de declaratieformat nog niet bekend en zorgaanbieders dienen zelf contact met de gemeente te nemen over de format van het bestand dat aangeleverd moet worden.


AFAS : veel gestelde vragen

Payroll Auditor : Hoe krijg je meer grip op salarisverwerking en een vermindering van het aantal fouten?
Door waarschuwingen te ontvangen via de 
 Payroll Auditor.

Workflow inrichten: Hoe richt je standaard workflows in voor declaraties, verlof en verzuim? Bekijk de linkjes hieronder.

Declaraties   |   Verlof   |   Verzuim

©2018 Cure4 |

Over Cure4 | Cure4 Team | Privacy statement | Disclaimer | Nieuwsbrief
Contact