Grootste impact op Finance & Control in de zorg

Controlling en analyse

Het is van belang dat de moderne controller in de zorg naar de toekomst is gericht. De taken van de controller is sterk aan het veranderen. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats van registratie, controle en rapportage naar het ondersteunen van het management om ‘in control’ te zijn en te blijven. Cure4 is de business partner die graag met jouw organisatie meedenkt en anticipeert op de toekomst.

Wij bieden graag inzicht in en grip op de complexe verhoudingen tussen zorgverlening en een optimale financiële bedrijfsvoering. Met onze controllers en consultants aan uw zijde is uw organisatie verzekerd van betrouwbare ondersteuning en deskundige begeleiding.

Waarom Cure4 als partner?

 • Expert in bedrijfsvoering in de zorg
 • Specialist in outsourcing en shared services
 • Deskundige AFAS-specialisten
 • Ervaren zorgconsultants en DBC-adviseurs
 • Doortastende juridische adviseurs en FG's

Cure4 helpt jouw organisatie bij:

 • Optimalisering en inrichten van de AO/IC en intern verantwoordingssysteem;
 • Uitvoering van jaarverantwoording volgens geldende wet- en regelgeving;
 • Rendementsanalyse op basis van kostprijsmodel en rapportage van productiecapaciteit;
 • Betrouwbare stuurinformatie en managementrapportages op basis van B.I. ;
 • Tijdelijke inzet van financiële professionals, consultants en controllers;
 • Beheer en uitvoering van controlling werkzaamheden aan de hand van outsourcing;
 • Begeleiding bij de implementatie van nieuwe zorgbekostigingsregels en -systematiek;
Contact opnemen

Cure4 ondersteunt en adviseert bij zowel uitvoerende als bij strategische vraagstukken rondom de zorgbekostiging en omzetverantwoording. Naast het uitvoeren van de jaarverantwoording volgens de geldende wetgeving, bieden onze consultants tevens ondersteuning en begeleiding bij het inrichten van een optimaal intern verantwoordingssysteem en bij de implementatie van nieuwe bekostigingsregels.

Lees meer

Onze diensten

Procesoptimalisatie

Wij hebben alle expertise en kennis in huis als het gaat om het optimaliseren van processen rond HRM, salarisadministratie, financieële adminstratie en zorgadministratie. Onze adviseurs weten deze expertise om te zetten naar pragmatische oplossingen en slimme verbeteringen voor de financieel-administratieve bedrijfsvoering in jouw organisatie..

Lees meer

Interim & Detachering

Ervaar je een tijdelijk gebrek aan financiële expertise en kennis door toedoen van capaciteitsproblemen of uitval van personeel? Wij bieden tijdelijke inzet van financiële en administratieve professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij uitdagingen rond HRM, salarisadministratie, financiële administratie, controlling en zorgadministratie.

Lees meer

Financial Shared Service

Wil je als organisatie profiteren van gespecialiseerde kennis en tegelijkertijd grip hebben op resultaten en kosten? Wij kunnen jullie financiële en administratieve activiteiten overnemen aan de hand van onze Financial Shared Services. Of je nu kiest voor uitbesteding van (deel)activiteiten of voor een integrale oplossing; wij helpen je aan de juiste oplossing.

Lees meer

Tool | WKR Keuzehulp pakket 2020

Ons WKR Keuzehulp pakket 2020 verschaft duidelijkheid bij het bepalen van de juiste kostencomponenten onder de WKR voor 2020. Dit keuzehulpmodel pakket bestaat uit twee delen:

WKR rekenmodule: kostensoorten en allocaties met de aandachtspunten voor 2020
WKR keuzehulp zorgspecial; alles wat jij moet weten van de vier kostencomponenten en de wijzigingen voor 2020

Downloaden

Relevante publicaties

Salarisflits 2020 - januari

0

08 January 2020

De salarisflits van deze maand zetten we de belangrijkste wijzigingen voor de salarisadministratie o…

In vijf stappen de grootste veranderingen binnen de WKR voor 2020 in kaart gebracht!

0

16 September 2019

We nemen je graag in vijf stappen mee met de grootste veranderingen binnen de WKR voor 2020.

Salarisflits 2019 - juni

0

03 June 2019

Deze salarisflits staat in het teken van de verhoging minimumloon, Wet arbeidsmarkt in balans en ver…

Opdrachtgevers

©2020 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer