Grootste impact op Finance & Control in de zorg

Controlling en analyse

Het is van belang dat de moderne controller in de zorg naar de toekomst is gericht. De taken van de controller is sterk aan het veranderen. Er vindt een duidelijke verschuiving plaats van registratie, controle en rapportage naar het ondersteunen van het management om ‘in control’ te zijn en te blijven. Cure4 is de business partner die graag met jouw organisatie meedenkt en anticipeert op de toekomst.

Wij bieden graag inzicht in en grip op de complexe verhoudingen tussen zorgverlening en een optimale financiële bedrijfsvoering. Met onze controllers en consultants aan uw zijde is uw organisatie verzekerd van betrouwbare ondersteuning en deskundige begeleiding.

Waarom Cure4 als partner?

  • Al ruim 10 jaar expert in bedrijfsvoering in de zorg
  • Specialist in outsourcing en shared services
  • Deskundige AFAS-specialisten

Cure4 helpt jouw organisatie bij:

  • Optimalisering en inrichten van de AO/IC en intern verantwoordingssysteem;
  • Uitvoering van jaarverantwoording volgens geldende wet- en regelgeving;
  • Rendementsanalyse op basis van kostprijsmodel en rapportage van productiecapaciteit;
  • Betrouwbare stuurinformatie en managementrapportages op basis van B.I. ;
  • Tijdelijke inzet van financiële professionals, consultants en controllers;
  • Beheer en uitvoering van controlling werkzaamheden aan de hand van outsourcing;
  • Begeleiding bij de implementatie van nieuwe zorgbekostigingsregels en -systematiek;
Contact opnemen

Cure4 ondersteunt en adviseert bij zowel uitvoerende als bij strategische vraagstukken rondom de zorgbekostiging en omzetverantwoording. Naast het uitvoeren van de jaarverantwoording volgens de geldende wetgeving, bieden onze consultants tevens ondersteuning en begeleiding bij het inrichten van een optimaal intern verantwoordingssysteem en bij de implementatie van nieuwe bekostigingsregels.

Lees meer

Onze diensten

Advies & Tijdelijke Ondersteuning

Ervaar je een tijdelijk gebrek aan financiële expertise en kennis door toedoen van capaciteitsproblemen of uitval van personeel? Wij bieden tijdelijke inzet van financiële en administratieve professionals die jouw organisatie kunnen ondersteunen bij uitdagingen rond HRM, salarisadministratie, financiële administratie, controlling en zorgadministratie.

Lees meer

Shared Services Financiële Administratie & Control

Wil je als organisatie profiteren van gespecialiseerde kennis en tegelijkertijd grip hebben op resultaten en kosten? Wij kunnen jullie financiële en administratieve activiteiten overnemen aan de hand van onze Financial Shared Services. Of je nu kiest voor uitbesteding van (deel)activiteiten of voor een integrale oplossing; wij helpen je aan de juiste oplossing.

Lees meer

AFAS Solutions

Als erkend AFAS partner zijn wij gespecialiseerd in implementatie, optimalisatie en beheer van AFAS binnen Finance & Control. Dankzij onze expertise op het gebied bedrijfsvoering in de zorg in combinatie met onze AFAS kennis, ontwikkelen wij innovatieve oplossingen rondom Salaris & Payroll, Financiëel en InSite en OutSite specifiek voor de zorg.

Lees meer

Tool | WKR Keuzehulp pakket 2020

Ons WKR Keuzehulp pakket 2020 verschaft duidelijkheid bij het bepalen van de juiste kostencomponenten onder de WKR voor 2020. Dit keuzehulpmodel pakket bestaat uit twee delen:

WKR rekenmodule: kostensoorten en allocaties met de aandachtspunten voor 2020
WKR keuzehulp zorgspecial; alles wat jij moet weten van de vier kostencomponenten en de wijzigingen voor 2020

Download

Relevante publicaties

Nieuws | Cure4 breidt dienstverlening uit met MijnZorgdeclaratie.nl

485

18 May 2020

De declaratieservice MijnZorgdeclaratie.nl, voorheen onderdeel van De Heer Software & Co, is per 1 m…

Kan jouw zorgorganisatie gebruik maken van uitstel van betaling?

426

29 April 2020

In de huidige coronacrisis kan het voorkomen dat het moeilijker is om de financiën op tijd op orde …

Laag percentage - bijzonder tarief 2020

1191

24 April 2020

Cure4 verwerkt voor haar opdrachtgevers de loonheffingen volgens de voorgeschreven regels van de Be…

Opdrachtgevers

©2021 Cure4 |

Cure4 is onderdeel van Tenzinger B.V. | Disclaimer
Contact