Wmo en Jeugdwet

iWmo en iJw zijn de berichtstandaarden die de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) ondersteunen. Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruik maken van iWmo en iJw via de route GGK-Vecozo om met elkaar over de zorg en ondersteuning van cliënten te communiceren.

De bedoeling was dat bij het maken van afspraken met de gemeenten de zorgaanbieders pragmatisch te werk gaan: haalbare oplossingen en mogelijke tijdelijke praktische alternatieven. Doel is dat de zorgaanbieders vanaf 1 januari 2015 de cliënt zo snel mogelijk de bedoelde zorg en ondersteuning leveren en de gemeenten zo snel mogelijk de geleverde zorg betalen.

Daarvoor staat vanaf 1 januari 2015 gereed:

  • de webservices en het webportal van Vecozo;
  • het webportal GGK van het Inlichtingenbureau voor het up- en downloaden van berichten. Vanaf februari 2015 wordt met aansluiting voor webservices gestart;
  • de communicatie GGK-Vecozo;
  • de Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet, een tijdelijke oplossing om berichten uit te wisselen;
  • De Validatiemodule Wmo om berichten Wmo te valideren.

Werkt de infrastructuur GGK-Vecozo onverhoopt niet of zijn de bedrijfsapplicaties niet tijdig aangepast: gebruik dan tijdelijk de Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet. Daarmee wordt de structuur van het bericht behouden: dat voorkomt leesproblemen en maakt overgang naar de webservices gemakkelijker. Mocht in het uiterste geval ook de Berichtenconverter niet gebruikt kunnen worden, kijk dan naar de landelijke afspraken over andere terugvallen instapvarianten (www.zorgwijzer.nl/faq/wmo).

©2018 Cure4 |

Over Cure4 | Cure4 Team | Privacy statement | Disclaimer | Nieuwsbrief
Contact