Uitkomsten evaluatie zorgcontractering Wlz

ActiZ heeft ook dit jaar een onderzoek laten doen onder haar leden naar de inkoop van de langdurige zorg (Wlz) 2016 door zorgkantoren. 

De resultaten van dit onderzoek laten tevens zien dat zorgkantoren een goede richting zijn ingeslagen, maar dat er nog forse slagen te maken zijn om de beoogde vernieuwing tot stand te laten komen.

Het onderzoek toont o.a. aan dat de helft van de zorgorganisaties problemen verwacht zoals verslechtering van de financiële positie, verschraling van de zorg en dat er onvoldoende zware zorg bij hen is ingekocht door het zorgkantoor.

Verder vindt Actiz dat de dialoog tussen de zorgorganisatie en de cliënt en de cliëntenraad over verdere kwaliteitsverbetering nog meer centraal moet komen te staan.

Lees hier het hele artikel op Actiz.nl

©2018 Cure4 |

Over Cure4 | Cure4 Team | Privacy statement | Disclaimer | Nieuwsbrief
Contact