Factsheet | Eerste Hulp Bij Datalekken

De belangrijkste aandachtpunten en tips omtrent de Meldplicht Datalekken. Hoe goed bent u hier op voorbereid?

Meldplicht Datalekken

Met de intrede van de meldplicht datalekken per 1 januari 2016 bent u verplicht melding te maken van een datalek in uw beveiliging. Uw organisatie dient voldoende passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen onder meer onbevoegde inzage, onbedoelde wijziging of vernietiging van gegevens. Indien u de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde – de zogenaamde bewerker -, dient u erop toe te zien dat die derde eveneens de nodige passende maatregelen neemt.

Consequenties

Op het moment dat u een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens meldt, wordt deze geregistreerd in een vertrouwelijk register. Het verzuimen van de meldplicht kan grote gevolgen hebben voor uw zorgorganisatie. Op het niet melden van een datalek staan namelijk hoge boetes die kunnen oplopen tot maximaal ruim 800.000 euro!

Wees voorbereid

Een goede voorbereiding kan voorkomen dat u wordt overvallen door een datalek en het risico loopt om een aanwijzing of boete opgelegd te krijgen. Door het nemen van de juiste maatregelen beveiligt u de persoonsgegevens van uw patiënten en cliënten, maar ook die van bijvoorbeeld de medewerkers van uw eigen organisatie. En daar draait het allemaal om.

Benchmark Meldplicht Datalekken

Op basis van de uitkomsten van deze benchmark over hoeveel kennis en awareness er binnen zorginstellingen is omtrent privacy en de Meldplicht Datalekken, kunnen we voorzichtig opmaken dat (het ontbreken van voldoende) awareness binnen de organisatie en het kennisniveau over hoe een datalek aangepakt moet worden nog flink verbeterd kan en moet worden. Lees hier meer over in de blog van onze collega Marieke van Dijk, specialist in privacy en security van persoonsgegevens in de zorg.

Download de factsheet Eerste Hulp Bij Datalekken

Voor de belangrijkste informatie, aandachtspunten en tips omtrent de Meldplicht Datalekken kunt u onze factsheet raadplegen.

©2018 Cure4 |

Over Cure4 | Cure4 Team | Privacy statement | Disclaimer | Nieuwsbrief
Contact