Einde dienstbetrekking RvT

Door de afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 zou er onder de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) voor leden Raad van Toezicht (RvT) geen vrijwaring van de loonbelasting meer mogelijk zijn. 

Leden RvT zijn daardoor standaard in fictieve dienstbetrekking. Het gevolg hiervan zou zijn dat de werkgever loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW moet betalen.

De staatssecretaris heeft echter aangekondigd dit te willen voorkomen door in de wet per 1 januari 2017 de fictieve dienstbetrekking voor de leden RvT af te schaffen. Vooruitlopend op deze wetswijziging is en in een besluit een goedkeuring opgenomen.

Deze goedkeuring houdt in dat werkgevers de arbeidsverhouding van leden RvT niet langer hoeven aan te merken als een fictieve dienstbertrekking indien zowel de werkgever als Lid RvT beide akkoord gaan. Mocht één van de partijen niet akkoord gaan, dan blijf de fictieve dienstbetrekking gelden.

Dienstbetrekking blijven voortzetten
Ondanks de invoering van de Wet DBA blijft het nog wel mogelijk om Leden RvT aan te merken als fictieve dienstbetrekking door het toepassen van de opting-in regeling. Leden RvT moeten dan wel zelf de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW betalen.

Meer weten over dit onderwerp of heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

©2018 Cure4 |

Over Cure4 | Cure4 Team | Privacy statement | Disclaimer | Nieuwsbrief
Contact